+31 88 626 73 71 contact@sellian.nl

Veel bedrijven hebben kernwaarden vastgesteld en vaak staan deze waarden op de website en brochures vermeld.

En ook wij zijn daarmee aan de slag gegaan. Al gauw komen we dan op waarden als transparant, oprecht, betrokken, kritisch, klantgericht, ondernemend en ga zo maar door. We hadden ook de kernwaarden van veel andere bedrijven kunnen nemen; met zo’n lijstje is niemand het oneens en daarmee maakt een lijst met generieke kernwaarden geen verschil en past zo ongeveer iedereen er wel in.

Daarom hebben wij onze kernwaarden niet nader expliciet gemaakt, het zou immers een betekenisloze missie zijn geworden. Kernwaarden krijgen pas betekenis in context.

Bijzondere gewone mensen

Wij zoeken niet iedereen, maar willen binnen ons bedrijf samenwerken met bijzondere en tegelijk ook hele gewone mensen:

  • Mensen die oprecht zijn in wat ze doen en waar ze voor staan. En dus hun zienswijze én zijnswijze tonen en trots zijn op wat ze doen en hoe ze dat doen.
  • Mensen die een eigen mening durven vormen en daarvoor uit komen. En met anderen in gesprek gaan wanneer ze ergens een andere mening over hebben. Omdat een andere mening niet betekent dat er discussie ontstaat die de onderlinge relatie onder druk zet, maar omdat een inhoudelijk discours maakt dat je het standpunt van een ander respecteert en samen tot een gedeeld beeld kunt komen.
  • Mensen die nieuwsgierig zijn naar anderen. Die anderen open en zonder vooroordeel tegemoet treden, omdat ze willen weten wie en hoe de mens achter de collega is.
  • Mensen met buitengewone interesse in ontwikkelingen in hun vak. Daarom hebben wij in alle arbeidscontracten opgenomen dat 10% van de werktijd verplicht besteed moet worden aan persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.
  • Mensen met een moreel kompas. Die intuïtief begrijpen wat wel en niet kan, en collega’s (dus ook directie) mogen en durven aanspreken wanneer zaken niet gaan overeenkomstig onze impliciete normen en waarden.
  • Mensen met karakter. Die knokken voor dat wat ze belangrijk vinden en daar vol trots voor uit durven komen.